PRZEDŁUŻAMY TERMIN – WYSTAWY TOWARZYSZĄCE 14/06/2011

Przedłużamy termin przyjmowania projektów do sekcji wystaw towarzyszących.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie projektantów naborem do tej części programu, postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń. Na propozycje czekamy do 23 czerwca. Przypominamy, że o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W sprawach związanych z naborem do sekcji Wystaw Towarzyszących prosimy o kontakt e-mailowy: m.piechocka@lodzdesign.com