Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Wydział Artystyczny / Kierunek Grafika / Pracownia Typografii mgr. Michała Kacperczyka

Pracownia Typografii ulokowana jest na Wydziale Artystycznym w Katedrze Grafiki AHE w Łodzi, której kierownikiem jest prof. Stanisław Łabęcki. Pracownia TYPO prowadzona jest według autorskiego programu kształcenia opracowanego przez jej opiekuna – mgr. Michała Kacperczyka – i kładzie nacisk na tzw. typografię racjonalną. Studia w pracowni trwają cztery semestry i przewidziane zostały na II i III rok studiów pierwszego stopnia. Program kształcenia spójny jest z łódzką szkołą projektowania graficznego, której nadrzędnym celem jest troska o funkcjonalność i dobrą czytelność komunikatu wizualnego. Studia w pracowni przygotowują studentów do swobodnej, samodzielnej i kreatywnej pracy z materią liter w zakresie grafiki książki, plakatu i znaku, jak również w zakresie szeroko pojętej grafiki korporacyjnej, reklamowej i multimedialnej.

Studia w pracowni TYPO mają na celu wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania typograficznego, jak również wzbogacenie studentów o umiejętność twórczego i oryginalnego rozwiązywania zagadnień projektowych przy użyciu języka typografii. Głównym założeniem programu pracowni jest wzrost poziomu projektowego studentów poprzez zwiększenie ich możliwości interpretowania i kreowania przekazu przy użyciu typograficznych środków wyrazu.

www.ahe.lodz.pl

Dawid Błażewicz, Paweł Marcinkowski, Maciej Tyran, Joanna Majewska

<<< wróć