Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa // kierunek Wzornictwo

Prace zaprezentowane podczas łódzkiej wystawy pochodziły z Pracowni Podstaw Projektowania Wzornictwa i Projektowania Form Użytkowych prowadzonych przez Sławomira Fijałkowskiego i Pawła Pomorskiego. Zgodnie z hasłem: “U nas wszystko dzieje się naprawdę” konsekwentnie staramy się zajmować realnie istniejącą, materialną, „analogową” rzeczywistością. „Przeciwstawiamy się stabilizacji przedmiotów, bo trwałość przedmiotu wywołuje trwałość jego znaczenia, a trwałość znaczeń powoduje produkcję zdezaktualizowanych przedmiotów”. Pretekstem, a często także celem zadań semestralnych jest produkt oraz skojarzenia, reakcje i interakcje, jakie są z nim związane, a ważnym punktem odniesienia współczesne sztuki użytkowe, w których równolegle do aspektów utylitarnych i funkcjonalnych uprawnione są także strategie eksperymentalne, unikatowe, kontekstualne. Intencją wyboru i aranżacji eksponatów było zwrócenie uwagi na autorski charakter projektów młodych, gdańskich designerów.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje na kierunkach Architektura Wnętrz i Wzornictwo kompleksowy program edukacyjny na poziomie studiów I-go oraz II-go st. Oprócz kursu kierunkowego studenci mogą wybrać ścieżkę rozwoju zgodną z własnymi zainteresowaniami w zakresie: projektowania mebla, mebla seryjnego, scenografii, wystawiennictwa, architektury okrętów, komunikacji wizualnej, biżuterii i form użytkowych, projektowania i rozwoju produktu. Tematyka prac dyplomowych obejmuje szeroki zakres badań i poszukiwań – od koncepcji i projektów realizowanych w ścisłej współpracy z przemysłem z intencją ich wdrożenia do seryjnej produkcji, aż po design autorski i obiekty unikatowe.

www.asp.gda.pl

<<< wróć