Politechnika Koszalińska – Instytut Wzornictwa

Głównym celem wystawy była prezentacja prac studentów w całości wykonanych w oparciu o własne zaplecze warsztatowe. Na wystawie zaprezentowane zostały modele z zakresu projektowania produktu, elementów biżuterii, ubioru oraz środków transportu. Ponadto w skład ekspozycji weszły plansze prezentujące projekty ze wszystkich pracowni projektowych Instytutu: projektowania produktu, projektowania komunikacji wizualnej, projektowania mebla, projektowania ubioru, biżuterii, środków transportu.

Instytut Wzornictwa jest pierwszą placówką edukacyjną prowadzącą swoją działalność na kierunku wzornictwo w uczelni technicznej – jednostką, której model strukturalno-organizacyjny oparty został na doświadczeniach i wzorcach uczelni krajów zachodnich i Stanów Zjednoczonych.

Od początku istnienia naszej jednostki, tzn. od 1996 r., kierunek wzornictwo podlega systematycznemu rozwojowi. Zakład Wzornictwa z funkcjonującego w ramach Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym przekształcił się w Instytut Wzornictwa stając się w ten sposób samodzielną komórką dydaktyczną Politechniki Koszalińskiej.
Konsekwentnie rozwijamy własne zaplecze warsztatowo-badawcze, jednocześnie ściśle współpracując z jednostkami dydaktycznymi Politechniki Koszalińskiej o charakterze technicznym. Są one dla nas bliską i nieocenioną bazą naukową, szczególnie w zakresie badań modelowych i prototypowych.

Aktualnie prowadzimy studia (studia stacjonarne i niestacjonarne) na kierunkach: wzornictwo, architektura wnętrz.

Posiadamy bogatą ofertę dydaktyczną w zakresie projektowych specjalizacyjnych pracowni wzornictwa: projektowania produktu, projektowania komunikacji wizualnej, projektowania mebla, projektowania ubioru i kostiumu (obuwia i galanterii), biżuterii, środków transportu.

www.wzornictwo.tu.koszalin.pl

<<< wróć