Galit Gaon, Muzeum Wzornictwa Holon

14.40 Galit Gaon, Muzeum Wzornictwa Holon (ENG)
Wierne swym ideałom, Muzeum Wzornictwa w Holon podejmuje się badać wpływ, jaki dizajn wywiera na przestrzeń miejską, na przykładzie miasta Holon. Dzięki różnorodności planowanych wystaw, interaktywnemu Laboratorium Dizajnu i Archiwum Doświadczeń każdy odwiedzający ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy o wszelkich aspektach dizajnu i wytworzenia odpowiednich narzędzi umożliwiających zrozumienie i zdefiniowanie własnych potrzeb oraz rozwinięcie krytycznego język analizy, pozwalającego na żądanie podniesienia jakości dizajnu. Galit omówiła proces powstania i wdrożenia w życie idei Muzeum Wzornictwa w Holon, jego wpływu na miasto oraz dokonała przeglądu współczesnej sztuki użytkowej w Izraelu.

Galit Gaon
Jest Dyrektorem Kreatywnym Muzeum Wzornictwa w Holon oraz założycielką, dyrektorem i Głównym Kuratorem Izraelskiego Muzeum Komiksu; jest również założycielką i byłą dyrektor oraz kierowniczką Wydziału Projektowania Form Przemysłowych w Askola School of Design w Tel Awiwie, wykładała na Holon Institute of Technology (HIT) w Holon. W ciągu 15 lat swojej pracy zawodowej Gaon była inicjatorką i kuratorką wielu wystaw dizajnu na terenie Izraela, partnerem i dyrektorem studia dizajnu dla muzeów, kierowniczką programu rozwoju i zarządzania dizajnem dla Muzeów w Tel Awiwie, Muzeum Yad Vashem, Eretz Israel Museum, Massuah Museum, narodowego Muzeum Tyebtańskiego, Muzeum Wieży Dawida, Muzeum Sztuki Islamskiej oraz wielu innych projektów konserwacyjnych. Jest członkiem rady Advanced Design Forum Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Pracy oraz członkiem rady Izraelskiego Instytutu Opakowań oraz izraelskiego Stowarzyszenia Producentów Designu. Posiada tytuł magistra University Art Gallery w Tel Awiwie oraz tytuł licencjata Akademii Sztuki i Projektowania Bezalel.