Poszukiwanie narodowej tożsamości, z cyklu: Historia polskiego wzornictwa do roku 1989

18:00 dr Krystyna Łuczak-Surówka, Poszukiwanie narodowej tożsamości, z cyklu: Historia polskiego wzornictwa do roku 1989 (PL)
Wykład poświęcony został prezentacji polskiego wzornictwa w okresie od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Poczynając od stylu zakopiańskiego wiodącą tendencją wśród polskich projektantów było sięganie do rodzimych tradycji w celu stworzenia stylu narodowego. Omówiony został dorobek twórców okresu Młodej Polski, szczególnie środowiska krakowskiego, następnie działalność Warsztatów Krakowskich zwieńczona sukcesem Polski na paryskiej wystawie światowej w roku 1925. W latach 20. i 30. obok rozwijającego się nurtu tradycyjnego istotną rolę w projektowaniu odegrało przyszłościowe spojrzenie twórców awangardowych.

Dr Krystyna Łuczak-Surówka – historyk sztuki i wzornictwa. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z historii wzornictwa w Polsce. Współpracuje z IWP (konsultant Słownika Projektantów Polskich, autorka „Historii polskiego wzornictwa”)