Rzeczy niepospolite – prezentacja książki

13:00 Czesława Frejlich, Rzeczy niepospolite – prezentacja książki (PL)
Rzeczy niepospolite pod redakcją Czesławy Frejlich, fotografie – Michał Korta, opracowanie graficzne – Kuba Sowiński, tłumaczenie na język angielski – Soren Gauger, wydawca – Instytut Adama Mickiewicza. Celem publikacji jest upowszechnianie wiedzy o polskim wzornictwie, a przy tym historii Polski. Materiał ten ma dostarczyć wiedzy kuratorom i krytykom, którzy są potencjalnie zainteresowani organizacją zagranicznych wystaw, targów, czy też pisaniem tekstów na temat historycznego oraz młodego designu. Publikacja zawiera chronologiczny opis twórczości 36 najwybitniejszych polskich projektantów oraz teksty wprowadzające do poszczególnych rozdziałów, osadzające w kontekście historycznym i gospodarczym twórczość poszczególnych twórców. Celowo autorem tych krótkich tekstów jest David Crowley, wykładowca Royal College of Art w Londynie, zajmujący się sztuką Europy Wschodniej, w sposób przystępny opisuje on historię Polski XX wieku oraz przemiany gospodarcze minionych dekad z punktu widzenia odbiorcy zachodniego. Publikacja jest bogato ilustrowana – ok. 200 fotografii. Teksty o projektantach napisało grono 20 specjalistów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, m.in. prof. Marta Leśniakowska (PAN), prof. Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński), Anna Maga (Muzeum Narodowe, Warszawa).

Czesława Frejlich
Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie (dyplom 1975). Prowadzi zajęcia na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do połowy lat dziewięćdziesiątych projektant wzornictwa przemysłowego oraz ekspozycji. Ostatnio kurator wystaw dotyczących wzornictwa m.in. „Rzeczy pospolite” w Muzeum Narodowym w Warszawie (2000), „Wobec konsumpcji” – polska ekspozycja w ramach Biennale Projektowania w St-Etienne (2004), „Laboratorium rzeczywistości. Wzornictwo Europy Środkowej” Biennale Projektowania w St-Etienne (2008). Autorka wielu publikacji z zakresu wzornictwa. Od 2001 roku redaktor naczelna ogólnopolskiego kwartalnika „2+3D grafika plus produkt”.