Typogeometria

14.40 Michał Kacperczyk, Pracownia Typografii, Katedra Grafiki AHE w Łodzi: Wydział Artystyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Typogeometria (PL)
Typogeometria jest to autorski termin, wykreowany przez prowadzącego wykład. Zagadnienie to stanowi próbę pogłębienia sposobu myślenia przedstawicieli awangardy XX wieku w zakresie nowoczesnej typografii. Istotą typogeometrii jest uchwycenie esencji formalnej znaków alfabetu łacińskiego, reprezentowanych przy użyciu abstrakcyjnych elementów, które przynależą do świata geometrii. Typogeometria oznacza jednoczesne wykorzystanie litery i geometrii jako głównych, wzajemnie przenikających się środków wyrazu w projektowaniu komunikatu wizualnego. Projektowanie typogeometryczne sprowadza się do synergii figur geometrycznych, które w obliczu konkretnych kompozycji, poddanych prawidłom matematyki, nabierają nowego typograficznego znaczenia. Problematyka projektowania typogeometrycznego została przybliżona na podstawie analizy własnej twórczości projektowej prowadzącego wykład.