WYSTAWY TOWARZYSZĄCE

Podobnie jak w 2009 roku i tym razem w łódzkiej przestrzeni miejskiej wydzieliliśmy dwa aktywne rejony: Strefę Tymienieckiego i Strefę Miasto. Na ich terenie odbyły się liczne wydarzenia współorganizowane przez galerie, muzea i kluby, dzięki którym design rozprzestrzenił się na całą Łódź.

Strefa Tymienieckiego
Strefa Miasto