Oazy wolności w socjalistycznym państwie, z cyklu: Historia polskiego wzornictwa do roku 1989

18:00 dr Krystyna Łuczak-Surówka, Oazy wolności w socjalistycznym państwie, z cyklu: Historia polskiego wzornictwa do roku 1989 (PL)
Po II wojnie światowej, kiedy w warunkach gospodarki rynkowej w Europie Zachodniej kontynuowany był proces kształtowania się narodowych modeli wzornictwa, Polska wciśnięta została w gorset socjalistycznej gospodarki planowej. Związane z nią ograniczenia i tendencje dotknęły także designu. Był to moment narodzin wzornictwa przemysłowego; powstało samo pojęcie, a nowa dyscyplina konstytuowała swe podstawy. Projektanci okresu PRL-u, pomimo uwikłania w system zależności polityczno-ekonomicznych, stworzyli wiele udanych projektów, często mogących swobodnie konkurować z wyrobami zagranicznymi. Każda dekada okresu powojennego ma swoją specyfikę i według takiego podziału zaprezentowane zostało polskie wzornictwo aż do roku 1989, który wraz z transformacją przyniesie nowe wyzwania.  Podczas zajęć obok zmysłów wzroku i słuchu zaangażowany został również zmysł dotyku uczestników poprzez udostępnienie im projektów i przedmiotów z historii polskiego wzornictwa.