Ostatnie piętro

Ostatnie piętro to wystawa prezentująca twórczość pracowni i studiów mających swoje siedziby w dawnej przędzalni braci Ramischów przy ul. Sienkiewicza 75/77. Miejsce to, z uwagi na swój historyczny charakter, w naturalny sposób przyciągnęło osoby związane z architekturą, projektowaniem i sztuką, dając im przestrzeń i warunki potrzebne do swobodnego tworzenia.

Fabryka wkrótce zostanie poddana rewitalizacji. Był to ostatni moment, w którym można było podsumować niedawną historię tego miejsca  –  temu służyło właśnie Ostatnie  piętro.

W wystawie zorganizowanej na wyłączonym z codziennego użytkowania strychu fabryki wzięły udział pracownia architektoniczna NOW, pracownia architektoniczna Tamizo Architects Group oraz studio projektowania graficznego Grafixpol.

Organizator wystawy: Tamizo Architects Group // www.tamizo.pl

Pracownia Tamizo Group
Sienkiewicza 75/77 (strych fabryki)

<<< wróć