VS

VS jest akronimem dla konfrontacji dwóch światów projektowania graficznego, których nie określa całkowita przeciwległość, raczej pewna równoległość, a może nawet symetria. Symetria talentu i równoległość innowacyjności powodują, że te dwa światy, mimo że samorodne i różnorodne, musiały – wcześniej czy później – zacząć ciążyć ku sobie, by w jakimś momencie skrzyżować swoje trajektorie.

VS to w tym przypadku pojedynek dwóch mistrzów: mistrza typografii i mistrza piktografii. Można powiedzieć, że to właśnie różnica między tymi dwoma rodzajami grafii, wyznacza samo- i różnorodność światów, które mają się spotkać we wspólnej przestrzeni. Spotkanie to z jednej strony wymuszone jest zewnętrzną siłą, jaką jest wspólna wystawa, ale zdaje się istnieć również wewnętrzna siła przyciągania, jaką jest wspólna fascynacja polską tradycją druku funkcjonalnego, ustanowioną przez Władysława Strzemińskiego.

Dla Ryszarda Bienerta typografia jest narzędziem, dzięki któremu może się dokonać subtelna modulacja znaczenia, metaforyzacja tekstu, a w niektórych momentach nawet wyabstrahowanie znaczenia. Projektuje on zestawienia czcionek, znaków specjalnych, symboli graficznych, żeby tworzyć złożone układy, w których tekst staje autonomiczną kompozycją. Czasem układy te, wzorem drukarstwa funkcjonalnego, swoją budową odzwierciedlają konstrukcję tekstu, innym razem ich autonomizacja doprowadzona jest do granicy nieczytelności. Słynne sformułowanie Jacquesa Derridy „Nie istnieje poza-tekst” w wydaniu Bienerta zyskiwałby nowy i przewrotny sens. Doświadczenie rzeczywistości staje się dla niego tekstem, ale jest to tekst mocniej lub słabiej zaszyfrowany w postać kryptogramów, których kompozycja obiecuje niewyczerpany zakres znaczeń.

Hakobo, czyli Jakub Stępień, posiada niezwykłą zdolność uchwytywania obrazowego znaczenia słów, tworzenia ich graficznych symboli, całego uniwersum piktogramów, które są jego własnym systemem odczytywania i zapisywania jego doświadczenia rzeczywistości. To swoiste pismo obrazkowe operuje głównie siłą elipsy, siłą kondensacji znaczeń w znaku, obdarzonym niezwykłą właściwością obrazowego uogólnienia. Z tego też powodu wiele jego projektów znajduje się na pograniczu projektowania i sztuk wizualnych, ikoniczny nadmiar wprowadza w nie metaforyczny potencjał uwalniający niekontrolowane znaczenia.

O ile u Bienerta dokonuje się eksplozja tekstu w typograficznych układach, o tyle u Hakobo dokonuje się jego implozja w piktogramach. Działania obu projektantów wyzwalają zatem wielkie siły. Wspólna wystawa może grozić wybuchem, wybuchem wyzwolonej kreatywności.

Ryszard Bienert // www.3-group.eu
Hakobo // www.hakobo.art.pl

Zona Sztuki Aktualnej
Tymienieckiego 3, Łódź
(+48 42) 684 20 95
godziny otwarcia
GŁÓWNY WEEKEND
14.10: 15.00-21.00
15-17.10: 10.30-18.00
POZOSTAŁE DNI
wt.-pt. : 13.00-18.00
sb.-nd.: 11.30-18.00
pn.: nieczynne

<<< wróć